A kedvezményezett neve: Nyírpilis Község

A projekt címe: Komplex fejlesztés Nyírpilisen

A szerződött támogatás összege: 197 966 000Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az EFOP-1.6.2-16 élethelyzetek felszámolása komplex programokkal elnevezésű projekt során célunk, a településen található szegregált környezetben élők társadalomba való integrációjának könnyítése, egészségügyi állapotuk, humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása szociális szakemberek, közösségi programszervezők, pedagógusok, jogász és  mentálhigiénés szakemberek által. Továbbá célunk, hogy növekedjen a gyermekek iskolai előre haladásának esélyei, melyet szakemberek segítségével, és kortársaikhoz való felzárkóztatással történik. A célcsoport számára az igényfelmérések alapján képzéseket biztosítunk, ezáltal növeljük a képzettségi szintet, célunk, hogy a program során minél többen el tudjanak helyezkedni. Ehhez a foglalkoztatók megszólítása és a programba való bevonása is elengedhetetlen, mivel ők a potenciális munkáltatók, ezért érzékenyítésük szükséges. A projekt során célunk az önálló lakhatási feltételek segítése munkaviszony létesítését célzó tanácsadások és beavatkozások által.

A projekt során Nyírpilis községben majdnem egész az település egy szegregátum. Néhány utcarész az, ami kívül esik a szegregátumból. Nyírpilisen az egy szergregátum (Belterületi határ, Templom utca déli oldala, Rétfenti utca mindkét oldala, Fő utca déli oldala az Ady utca vonalától, Károlyi utca déli oldala, Károlyi köz, Dózsa utca mindkét oldala, Kossuth utca, Hajnal utca, Névtelen utca, Bátori utca keleti oldala, Fő utca délkeleti oldala, Rétfenti utca) került bevonásra, ahol összesen 715 fő él. A programokba bevont személyek száma összesen 142 fő, ebből képzésekbe 107 fő került bevonásra.

  • A program eredményeként a képzést eredményesen elvégző személyek száma: 65 fő.
  • A program keretében egészségügyi szűrésben részesült személyek száma: 43 fő.
  • Az egyéni fejlesztési terv kezdetétől számított 3 éven belül legalább 3 hónapot folyamatosan foglalkoztatásban töltő személyek száma: 22 fő.

A célcsoport számára a foglalkozás és képzés javítása érdekében képzéseket és trénin

geket biztosítunk valamint olyan programot mely során segítséget kapnak a pályaválasztással kapcsolatban, illetve a szakmai megvalósítóknak és a munkáltatóknak is biztosítunk képzéseket a projekt ideje alatt. A képzések a következőek: Családellátó, Motorfűrész-kezelő, Parkgondozó, Kerti munkás, Építő és anyagmozgató, valamint betanított kőműves. A programba bevontak részére a következő tréningek kerülnek biztosításra: Szülésre-gyermekvállalásra felkészítő tréning, Kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning, Vállalkozásfejlesztési, sokszínűségi és kiégéstgátló tréning, Csapatépítő, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tréning, Mentálhigén és lelki egészségvédelem tréning. A  bevont célcsoport számára továbbá digitális kompetenciafejlesztésre kerül sor.

Az egészségmegőrzéshez és az egészségügyi állapot javításához szűrésekre való eljutás biztosításával, valamint különböző programokat szervezünk, mint Egészségünk érdekében előadás sorozat, Főzzük ki együtt egészségesen klubfoglalkozás és Egészségnap. A projekt egyik rész célja a közösség fejlesztése, melynek érdekében a projekt során a következő rendezvények és programok kerülnek megrendezésre:

Számítógépes klub, közös strandfürdőzés és kirándulások, valamint napközis nyári tábor is megrendezésre kerül. A projekt során önfejlesztő csoportfoglalkozás is megvalósul. Anyák klubja címmel eg

y olyan foglalkozás kerül megrendezésre, mely során a szülők szakemberek segítségét kapják a gyermeknevelés, gyermekbetegségek, járványok témakörökben. A gyerekek zenei és mondókás fejlesztése is megvalósul, az Óvodába készülök program keretein belül.

A lakhatási körülmények javítása érdekében zöldséges kertek kialakítására, kártevő irtásra kerül sor, valamint megrendezésre kerül a „Tiszta udvar rendes ház” elnevezésű programelem és közös szemétszedési akció is.

A speciális fejlesztésekhez szakemberek kerülnek biztosításra. A projekt során jogi tanácsadás válik elérhetővé, a Tanoda program keretében fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus szakemberek kerülnek biztosításra.

Az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében Tanoda programelem során segítjük a gyerekeket tanulmányaik fejlesztésében.

A projekt ideje alatt szakmai napot, workshopot és tanulmányutat is szervezünk, mellyel célunk a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megosztása, valamint már nyertes pályázókkal is találkozunk ez idő alatt.

A projekt azonosító száma:    EFOP-1.6.2-16-2017-00052

A projekt megvalósításának befejezése: 2021.11.01.